Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de diensten van PC Help 50 Plus

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beschrijving van de dienst : PHFP Premium diensten

Service Provider : Pc-Help 50 Plus

Handelsnaam van, Global Webshops BV

Adres Gravin Juliana van Stolberglaan 31
2263AB Leidschendam, Nederland

Register Kamer van Koophandel Nederland 74252461

BTW-nummer NL859825814B01

Algemene voorwaarden geldig vanaf DATUM

Algemene voorwaarden: Pc Help 50 Plus (“PHFP”) is verheugd de PHFP Premium Service (de “Service” of “Diensten”) aan te bieden in overeenstemming met deze Dienstenbeschrijving.

algemene voorwaarden

Personen moeten 18 jaar of ouder zijn om deze Website en de Services te gebruiken, en u garandeert dat u achttien (18) jaar of ouder bent. De partijen erkennen kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze online voorwaarden. PHFP kan klanten de Diensten met betrekking tot Ondersteunde Producten (zoals hieronder gedefinieerd) aanbieden door middel van maandabonnementen, jaarabonnementen en/of verschillende promotionele aanbiedingen. U (de “Klant”) erkent en gaat ermee akkoord dat de hieronder beschreven Dienst(en) worden geleverd in overeenstemming met uw aanvaarding van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

DEZE OVEREENKOMST VEREIST HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN, IN PLAATS VAN JURYRECHTSPRAAK OF COLLECTIEVE RECHTSZAKEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE SERVICE OF DE WEBSITE.

Service: De Service zal commercieel redelijke inspanningen leveren om technische ondersteuning op afstand en algemene computertoepassingen voor Ondersteunde Producten (zoals hieronder gedefinieerd) te bieden op de computer van de Klant. De Services die onder deze Servicebeschrijving worden geleverd, worden op afstand geleverd via telefoon- en chatsessies en omvatten vaak diagnose op afstand door de technische agent, waaronder toegang op afstand tot je besturingssysteem, printers en netwerkapparatuur via proxy, altijd met jouw toestemming. Documenten, foto’s of andere bestanden kunnen toegang vereisen om een Serviceprobleem op te lossen, maar dit zal alleen gebeuren met uitdrukkelijke toestemming van de Klant. Voor de levering van de Dienst is het vereist dat de Klant beschikt over een internetverbinding en dat alle Ondersteunde Hardware is aangesloten op het internet of het thuisnetwerk. PHFP zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Dienst 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar te stellen. In bepaalde gevallen kan de service niet beschikbaar zijn. In specifieke situaties waarin ondersteuning nodig is voor taken die buiten de reikwijdte van deze Servicebeschrijving vallen, kan PHFP tegen een extra vergoeding aanvullende diensten aanbieden via de telefonische supportmedewerker.

Aanvullende Diensten

ALGEMENE ONDERSTEUNINGSGEBIEDEN BESCHRIJVING VAN ONDERSTEUNING
Geleverde ondersteuning De Service omvat telefonische ondersteuning, ondersteuning via chat, softwareondersteuning en apparaatondersteuning, zoals hieronder beschreven met betrekking tot Ondersteunde Producten (zoals hieronder gedefinieerd) bij de Klant thuis of in het kantoor aan huis.
Ondersteunde Producten De Service omvat de hierin beschreven ondersteuning met betrekking tot Ondersteunde Software (elk zoals hieronder gedefinieerd en, gezamenlijk, “Ondersteunde Producten”).
Ondersteunde software

Softwaresystemen en -programma’s die door de Service worden ondersteund (de “Ondersteunde Software”) omvatten algemeen beschikbare versies van de volgende programma’s: > Software aangeschaft die een telefoonnummer van PHFP promootte voor extra ondersteuning. > Windows® 8, Windows XP Home (SP3+), Windows XP Pro (SP3+), Windows Vista 32-bits (alle servicepacks), Windows Vista 64 (alle servicepacks), Windows 7 32-bits (alle servicepacks) en Windows 7 64-bits (alle servicepacks).

Ondersteunde software kan ook omvatten: > Ondersteuning bij installatie en configuratie van e-mailclients. > Installatie en configuratie van besturingssysteem. >Verbetering van systeemprestaties voor gaming of andere toepassingen. > Installatie, configuratie, gebruik van toepassingen en probleemoplossing.

Ondersteunde hardware

De Service ondersteunt pc’s met Microsoft Windows besturingssystemen (zowel notebooks als desktops) (elk een “Ondersteunde pc”). Zie hierboven voor een lijst met ondersteunde software.

Daarnaast zal de PHFP-agent commercieel redelijke inspanningen leveren om andere hardware-items te ondersteunen die perifeer verbonden zijn met een ondersteunde pc (gezamenlijk, met de ondersteunde pc(‘s), de “ondersteunde hardware”). Deze items kunnen zijn: printers, camera’s, telefoons, muziekspelers en spelsystemen die compatibel zijn met de ondersteunde pc.

Technische ondersteuning voor netwerken en draadloze connectiviteit Netwerken en draadloze verbindingen in je huis kunnen hulp inhouden bij: > Netwerk thuis opzetten en opleiden. > Bestanden delen op je privénetwerk thuis. > Printer delen op je thuisnetwerk. > Bedrade / draadloze router ISP-configuratie van derden. > Kabel / DSL / Dialup: één systeem aansluiten en configureren voor toegang tot het internet; en/of PC en niet-PC-apparaten aansluiten op een thuisnetwerk.
Technische ondersteuning voor printers en afdrukken

Printer- en afdrukondersteuning kan bestaan uit:

> Stuurprogramma installeren.

> Hulp bij het aansluiten van de printer of het controleren van de verbinding.

> Testpagina afdrukken.

> Problemen met printers oplossen. en/of

> Printer delen via een interne netwerkkaart

Extra aanbod DE SERVICE AGENT KAN SOMMIGE, SOMMIGE OF AL DEZE PRODUCTEN OP ELK MOMENT AANBIEDEN. ANDERE PLANNEN OF PROMOTIONELE AANBIEDINGEN KUNNEN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN WORDEN AANGEBODEN. Ondersteuningsplan voor eenmalig incident – Dit basisniveau van de Service omvat ondersteuning voor één (1) Ondersteunde PC in huis, een thuisnetwerk en bepaalde randapparatuur [printers, routers, externe harde schijven, enz. Onbeperkt Incident 1 Jaar Plan – Dit basisniveau van de Service omvat ondersteuning voor één (1) Ondersteunde PC in huis, een thuisnetwerk en bepaalde randapparatuur [printers, routers, externe harde schijven, etc.] die met dat netwerk is verbonden, en biedt de Klant de oplossing van problemen die tijdens het eerste gesprek zijn vastgesteld en van problemen die tijdens de periode van één jaar na de aankoopdatum van het plan zijn vastgesteld. Onbeperkt aantal incidenten Multi-PC 1 jaar plan(nen) – Dit aanbod van de service biedt service voor meerdere ondersteunde pc’s in huis, een thuisnetwerk en bepaalde randapparatuur [printers, routers, externe harde schijven, enz.] die met dat netwerk zijn verbonden en biedt de klant een oplossing voor problemen die zijn gevonden op de genoemde pc’s voor de periode van één jaar na de aankoopdatum van het plan (varieert per aanbod).
Wijzigingen en annuleringen Wijzigingen in abonnementen
Het serviceaanbod kan de mogelijkheid bieden om extra diensten toe te voegen en/of te downgraden naar diensten op basisniveau. Voor elke abonnementswijziging is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Neem contact op met een PHFP-agent om het maken van wijzigingen aan uw account te bespreken. Annuleringen Neem contact op met een PHFP-agent om uw annuleringsmogelijkheden te bespreken. Schrijf ons op support@pchelp50plus.nl

De service omvat NIET

 • Ondersteuning voor niet-Mac en niet-Windows besturingssystemen, software, toepassingen of hardware.
 • Arbeidsloon en/of vervanging van onderdelen voor hardware of randapparatuur.
 • Ondersteuning wanneer de compatibiliteit van het systeem met de software in twijfel wordt getrokken of wanneer de configuratie ongeldig is.
 • Ondersteuning voor Internet Explorer® versies 1-7.
 • Database bewerken en maken.
 • Computers of apparaten die worden beheerd door een externe IT-afdeling.
 • Toegang tot bedrijfssystemen, e-mail of gegevens mogelijk maken.
 • Live gegevensmanipulatie.
 • Videobewerking.
 • Illegale kopieën van software maken.
 • Bescherming van auteursrecht omzeilen.
 • Dvd’s maken van auteursrechtelijk beschermde inhoud zoals films of televisieprogramma’s..
 • Installatie van dual boot besturingssysteemconfiguratie.
 • “Beveiligde bestanden kraken of hacken.
 • Ondersteuning voor commerciële printers.
 • Het ondersteunen of assisteren bij activiteiten die door PHFP naar eigen goeddunken als illegaal of ongepast worden beschouwd.
 • Ondersteuning wanneer je systeem niet voldoet aan de systeemvereisten van geïnstalleerde software.
 • Ondersteuning van plug-ins van derden, zoals browserhelperapplicaties en Flash-mediaspelers.

PHFP is niet verantwoordelijk voor

 • Verlies/corruptie/beschadiging van gegevens of bestanden in welke vorm of op welke manier dan ook.
 • Arbeidsloon en/of vervanging van onderdelen voor hardware of randapparatuur.
 • Hardware vervangen.
 • Het bieden van software-upgrades of nieuwe softwarereleases, met uitzondering van stuurprogramma’s voor apparaten die worden aanbevolen door de PHFP-software.
 • Ondersteuning voor versies van Ondersteunde Producten die ouder zijn dan de huidige versie (ondersteuning voor oudere versies is op commercieel redelijke basis)
 • Ondersteuning voor freeware of shareware
 • Trainingsservices op afstand of op locatie
 • Scripting, programmering, databaseontwerp of webontwikkeling
 • Productcodes voor activering.
 • Herstel van verloren, beschadigde of geïnfecteerde gegevens of software.
 • Ondersteuning als gevolg van schade door virussen, hacking of fysieke schade.
 • Alle activiteiten die niet uitdrukkelijk worden beschreven in deze Servicebeschrijving.

Ondersteuning ontvangen: Klanten kunnen het initiatief nemen voor een telefoongesprek met een technicus of de Klant kan vooraf regelen dat een technicus de Klant belt. Een technicus zal vragen naar het e-mailadres van de klant dat aan de account is gekoppeld, relevante hardware- en softwaremerken en model- of versienummers. Om diensten te ontvangen, moet de Klant bevestigen dat hij: (a) volledige toegang hebben tot het systeem dat aan de basis ligt van het probleem; (b) een back-up hebben gemaakt (of anderszins een kopie hebben) van software of gegevens op het Ondersteunde Product; en (c) de Diensten uitdrukkelijk autoriseren. In sommige gevallen kunnen diensten naar eigen goeddunken van PHFP worden geleverd door een gekwalificeerde externe dienstverlener namens PHFP. (Algemene voorwaarden)

Beschikbaarheid van de Dienst: PHFP zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Dienst 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar te stellen. In bepaalde gevallen en omstandigheden kan de Service niet beschikbaar zijn. (Algemene voorwaarden)

Unieke accountgegevens: De Klant dient de vertrouwelijkheid van de inloggegevens van de account, die door PHFP in verband met deze Diensten worden verstrekt, te handhaven. PHFP is niet verantwoordelijk voor onbevoegd gebruik van de Dienst van een Klant en kan de Dienst van de Klant op elk moment beëindigen als zij naar eigen redelijke mening van mening is dat de account van de Klant onderhevig is aan onbevoegd gebruik.

Spyware/virusverwijdering: De Klant erkent en begrijpt dat het wijzigen of verwijderen van sommige spyware- en virusprogramma’s de prestaties van bepaalde programma’s kan verminderen. Bovendien kan het wijzigen of verwijderen van dergelijke programma’s worden beperkt door bepaalde softwarelicenties. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om dergelijke licenties te onderzoeken en ervoor te zorgen dat de procedures die worden uitgevoerd als onderdeel van deze Diensten geen invloed hebben op deze licenties, of, als dat wel het geval is, dat het effect op dergelijke licenties of systeemprestaties acceptabel is voor de Klant. De Klant erkent en begrijpt verder dat deze Diensten niet kunnen garanderen dat bijkomende spyware en virussen niet terugkeren naar of verschijnen op het systeem van de Klant nadat Diensten zijn verleend.

Software van derden: Als de Klant en de technicus het erover eens zijn dat een hulpmiddel van derden nuttig zou zijn om een probleem op te lossen, moet de Klant zelf eventuele licentieovereenkomsten met deze derde partij aangaan. Alle gebruik van tools van derden is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. In geen geval zal een agent of technicus van PHFP namens de klant een licentieovereenkomst met een derde partij aangaan of aansprakelijk zijn voor het gebruik van dergelijke software van derden. (Algemene voorwaarden)

Kopiëren van bestanden: Het is PHFP wettelijk niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermd materiaal te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant. In verband hiermee erkent, verklaart en garandeert de Klant dat de Klant eigenaar is van het auteursrecht, of een geldige licentie heeft om geautoriseerde kopieën te maken van alle van toepassing zijnde bestanden op zijn systeem, en dat de Klant geen bestanden of auteursrechtelijk beschermde inhoud op zijn systeem heeft waardoor PHFP aansprakelijk zou zijn voor schending van het auteursrecht als deze bestanden door PHFP gekopieerd zouden worden als onderdeel van de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, muziekbestanden, film/video/televisiebestanden of fotobestanden, of andere mediabestanden waarvoor auteursrechtelijke beperkingen gelden. De klant aanvaardt de verantwoordelijkheid van PHFP voor, en stemt ermee in PHFP te vrijwaren, vrij te stellen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade, claims of procedures, inclusief redelijke advocaatkosten en kosten die voortvloeien uit het verzuim van de klant om niet-geautoriseerde bestanden of auteursrechtelijk beschermde inhoud van hun systeem te verwijderen voordat zij gebruik maken van de Diensten. (Algemene voorwaarden)

Maak een back-up van alle bestaande gegevens en programma's op aangetaste systemen

Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om een back-up te maken van alle bestaande gegevens, bestanden, software en programma’s op de betreffende Ondersteunde Producten voordat de Klant Diensten ontvangt (inclusief telefonische ondersteuning). Zoals beschreven in het onderstaande deel Beperking van aansprakelijkheid, is PHFP NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF TERUGVORDERING VAN GEGEVENS, BESTANDEN, PROGRAMMA’S OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN SYSTEEM(S) HARDWARE OF NETWERK(en). DE KLANT BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT PHFP ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIG VERLIES VAN SOFTWARE, BESTANDEN, PROGRAMMA’S OF GEGEVENS – ZELFS NIET ALS TECHNICI HEBBEN GEPROBEERD DE KLANT TE HELPEN MET HUN BACK-UP, HERSTEL OF SOORTGELIJKE DIENSTEN. DERGELIJKE ASSISTENTIE VALT BUITEN DE REIKWIJDTE VAN ENIGE GARANTIE VAN PHFP EN DEZE SERVICEBESCHRIJVING; DEZE ASSISTENTIE WORDT UITSLUITEND NAAR GOEDDUNKEN VAN PHFP VERLEEND EN ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. PHFP BIEDT OOK GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT PRODUCTEN VAN DERDEN DIE EEN TECHNICUS KAN GEBRUIKEN OM DE KLANT TE HELPEN.

Beëindiging : De termijn van deze Serviceovereenkomst gaat in op de datum van aankoop van uw PHHP-software (ongeacht of en wanneer u uw account activeert of in gebruik neemt) en loopt tot de vroegste van de volgende data
(a) de Klant de Dienst opzegt of het abonnement van de Klant afloopt zoals vermeld in de Serviceovereenkomst,
(b) de datum waarop PHFP u kennis geeft van de beëindiging van deze Overeenkomst voor het gemak van PHFP, en
(c) niet-betaling van verschuldigde abonnementsgelden; of
(d) uw overtreding of schending van enige voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst (de “Termijn”). Bij het vervallen of beëindigen van deze Overeenkomst zullen de rechten die u op grond van deze Overeenkomst met betrekking tot de Service worden verleend, onmiddellijk worden beëindigd. Gebruik van de Service houdt aanvaarding van de Overeenkomst in.

Registratie en transacties: PHFP maakt momenteel gebruik van het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) van de PayPal-gateway om uw betalingsgegevens, waaronder uw creditcardnummer, tijdens online transacties te beveiligen. (Algemene voorwaarden)

Retourneren en restitutie: Als de klant zijn PHFP-account nog niet heeft geactiveerd, kunnen abonnementen op Premium Services van PHFP binnen 30 dagen na aankoop worden geretourneerd voor volledige terugbetaling. Na activering van de account van de Klant kan geen enkel abonnement worden geretourneerd en worden alle kosten die aan het abonnement verbonden zijn niet gerestitueerd (behalve indien wettelijk anders vereist).

Gegevensverzameling – Privacybeleid van PHFP: In verband met de diensten kan PHFP en/of haar geautoriseerde dochterondernemingen prestatiegegevens meten, registreren, uploaden en downloaden. PHFP en/of haar geautoriseerde dochterondernemingen zullen dergelijke informatie behandelen in overeenstemming met het privacybeleid van PHFP (beschikbaar onder Privacybeleid ). Bij het uitvoeren van haar verplichtingen kan PHFP, en/of haar geautoriseerde dochterondernemingen, naar eigen goeddunken en uitsluitend ten behoeve van het bewaken van de kwaliteit van de respons van PHFP, gesprekken/chatsessies tussen u en PHFP geheel of gedeeltelijk opnemen. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw gesprekken/chat-sessies met PHFP of haar geautoriseerde partners worden gemonitord en/of opgenomen, en dat u aan de diensten gerelateerde communicatie of verzoeken ontvangt, waaronder telefoongesprekken of e-mails.

Commercieel redelijke grenzen aan de omvang van de Dienst: Tijdens het verlenen van de Diensten kan PHFP vaststellen dat een servicekwestie buiten de reikwijdte van de Dienst valt. PHFP kan commercieel redelijke inspanningen verrichten om de Klant door te verwijzen naar de juiste alternatieve bron; PHFP zal de Klant echter niet rechtstreeks doorverwijzen naar een alternatieve bron. De Klant erkent dat ondanks de inspanningen van PHFP, PHFP mogelijk niet in staat is om het probleem van de Klant op te lossen.

Inhoud: U bent als enige verantwoordelijk voor alle content en accountinformatie die u verzendt, opslaat, bekijkt, herstelt of deelt via de Service (inclusief de Back-up Service, indien inbegrepen bij uw contract). U stemt ermee in dat uw gebruik van de Service volledig in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en dat het ook in overeenstemming is met alle voorschriften, gebruiksvoorwaarden, beleidsregels en procedures van netwerken via welke u toegang heeft tot de Service en deze gebruikt. Zonder de algemeenheid van deze vereisten te beperken, stemt u ermee in dat u de Service niet zult gebruiken om:

Inhoud verzenden, opslaan, bekijken, herstellen of delen die: (i) illegaal materiaal bevat; (ii) intimiderend, lasterlijk, smadelijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins onrechtmatig of aanstootgevend is, zoals naar eigen goeddunken bepaald door PHFP; (iii) gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou kunnen vormen, aanleiding zou kunnen geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins een wet zou kunnen schenden; of (iv) virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Service te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

 • Illegale activiteiten plannen of uitvoeren.
 • De intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden schenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten van personen of entiteiten op muziek, films, televisieprogramma’s, video’s, media, afbeeldingen, boeken of andere werken.
 • Een geheimhoudingsplicht schenden die u verschuldigd bent aan een persoon of entiteit.
 • Toegang verkrijgen of proberen te verkrijgen tot een account waarvoor u geen toegangsbevoegdheid hebt.
 • Iemand laten betalen voor toegang tot uw account of anderszins de Service gebruiken, verkopen of delen voor commerciële doeleinden. of
 • U erkent dat de exportwetten van de VS en andere landen van toepassing kunnen zijn op de overdracht van technologie en software via de Service. U verklaart en garandeert dat alle software die u verzendt en opslaat met behulp van de Service geen encryptie bevat of, voor zover deze encryptie bevat, dat dergelijke software is goedgekeurd voor export zonder licentie. U garandeert ook dat alle technologie die u verzendt en opslaat is goedgekeurd voor export zonder licentie. Niettegenstaande het voorgaande bent u als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van specifieke licenties met betrekking tot de export van technologie en/of software indien een licentie vereist is. De klant aanvaardt de verantwoordelijkheid van PHFP voor, en stemt ermee in PHFP te vrijwaren van, te ontslaan van, te ontslaan van en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade, claims of procedures, inclusief redelijke advocaatkosten en kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze paragraaf door de klant.
Winkelwagen