Privacybeleid

Lees hier de voorwaarden over onze privacy!

Ons privacybeleid

Geldig vanaf 01/02/2023

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) bevat een volledige verklaring van de privacygerelateerde praktijken en procedures van Pc Help 50 Plus voor haar diensten onder Pc Help 50 Plus (PcHelp50+ of PcHelpFiftyPlus of PHFP). Dit beleid is van kracht vanaf de hierboven vermelde datum en blijft van kracht en wordt bijgewerkt zoals in dit beleid is bepaald. Dit Privacybeleid is een integraal onderdeel van de Algemene voorwaarden die zijn gepubliceerd op Algemene voorwaarden. Personen moeten 18 jaar of ouder zijn om deze website te gebruiken en u garandeert dat u achttien (18) jaar of ouder bent door onze website te gebruiken.

Definities

Alle begrippen die aanvankelijk met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die is uiteengezet in de Voorwaarden, waarvan dit Privacybeleid integraal deel uitmaakt.

Toepassing

Het doel van PHFP is het oplossen/aanbieden van online oplossingen voor verschillende vragen/problemen die gebruikers van aangewezen pc’s en randapparatuur kunnen tegenkomen tijdens het gebruik ervan. De gebruikers van deze dienst kunnen bij het aanmaken van hun profiel op het portaal voor dit doel hun persoonlijke gegevens/informatie verstrekken. Met dit beleid willen we duidelijk maken dat we je privacy respecteren en we verzekeren je dat we deze informatie op een verantwoorde manier zullen bewaren en gebruiken. Dit beleid is van toepassing op klanten van PHFP, personen die in dienst zijn van of anderszins verbonden zijn aan klanten van PHFP, potentiële klanten, alle personen die de website van PHFP bezoeken, personen die commerciële berichten ontvangen die namens PHFP worden verzonden en personen die bij PHFP navraag doen naar een dienstverband. We stemmen ermee in persoonlijke gegevens niet te verwerken op een manier die onverenigbaar is met de hierin vermelde doeleinden.

Vorm van informatie

Dit beleid is van toepassing op informatie die door PHFP wordt verkregen via elektronische of gedrukte communicatie. PHFP respecteert uw privacy en doet er alles aan om de persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen. PHFP vraagt om bepaalde persoonlijke gegevens zoals hierin aangegeven. Geef PHFP geen aanvullende persoonlijke informatie, tenzij u daarom wordt gevraagd.

Persoonlijk Identificeerbare Informatie

Persoonlijk Identificeerbare Informatie (“PII”) betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde natuurlijke persoon, of een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatie- of rekeningnummer, naam, afbeelding, adres, e-mailadres, telefoonnummer, biografische informatie, of een of meer factoren met betrekking tot fysieke identiteit of identiteit via sociale media.

Hoe verzamelt PHFP persoonlijke informatie?

Toestemming: We vragen uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier via een online proces en leggen uw reactie vast in ons CRM-systeem. Wanneer toestemming de wettelijke basis is voor onze verwerking, hebt u het recht om uw toestemming voor deze specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken.

Algemeen surfen: PHFP verzamelt navigatiegegevens over waar u naar toe gaat op onze website. Met deze informatie kunnen we zien welke delen van onze website het meest worden bezocht. Dit helpt ons om de kwaliteit van de online ervaringen van bezoekers te verbeteren door de functies, diensten en producten waar onze bezoekers de voorkeur aan geven te herkennen en meer te leveren. Er kan aanvullende, niet-persoonlijk identificeerbare verzamelinformatie (bijv. domeintype, browserversie, serviceprovider en IP-adres) worden verzameld die informatie geeft over uw gebruik van onze website (zoals de tijd van uw laatste bezoek aan een pagina op onze site).

Registratie en transacties: Alle PII die u vrijwillig aan ons verstrekt op deze Website wanneer u een account aanmaakt of bijwerkt, online serviceplannen koopt of informatie aanvraagt, wordt bewaard in privébestanden op onze beveiligde webserver en onze interne systemen. Deze informatie wordt gebruikt om PHFP in staat te stellen diensten aan u te leveren. PHFP maakt momenteel gebruik van het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) om uw gegevens, waaronder uw creditcardnummer, te beschermen tijdens online transacties.

PHFP publiceert geen creditcardgegevens in enige vorm van communicatie in welke media dan ook (website, chat, testimonial, ondersteuning op afstand, e-mail en spraak) of op haar server.

Systeeminformatie: PHFP heeft geen toegang tot of opent anderszins geen PII (zoals de inhoud van persoonlijke documenten, foto’s of surfgeschiedenis) die is opgeslagen op de persoonlijke computer van een klant, tenzij geautoriseerde diensten toegang vereisen. De gegevens die via de pc worden verzameld, omvatten zaken als:

 • Configuratie van systeemkaart, BIOS, CPU, video en geheugen.
 • Schijfstations, schijfcontrollers en geïnstalleerde hardware.
 • Systeemnaam & IP, Windows-versie en browsertype.
 • Systeemstatus zoals CPU-belasting en beschikbare schijfruimte.
 • Programma’s die worden uitgevoerd tijdens het testen.

Gebruik van cookies: PHFP gebruikt een browserfunctie die bekend staat als een cookie, waarmee een unieke identificatie aan uw computer wordt toegewezen. Cookies stellen PHFP ook in staat om onze website beter af te stemmen op uw behoeften, door u een betere en persoonlijkere ervaring te bieden. De cookies zijn kleine tekstbestanden die meestal worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en die door PHFP worden gebruikt om bij te houden wanneer u door de pagina’s van de website van PHFP bladert. Daarnaast gebruikt PHFP cookies om ondersteuningsverzoeken bij te houden en om te zien of u PHFP eerder hebt bezocht. Hierdoor hoeven geregistreerde gebruikers niet bij elk nieuw bezoek aan onze site opnieuw informatie in te voeren.

Maakt PHFP uw persoonlijk identificeerbare informatie openbaar?

U dient zich ervan bewust te zijn dat wij specifieke informatie over u openbaar kunnen maken indien de wet dit vereist of indien wij te goeder trouw van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wet of noodzakelijk is om de gebruikers van onze website, PHFP, haar medewerkers, de website en het publiek te beschermen. PHFP verkoopt, verhuurt of verhandelt uw e-mailadres niet aan derden. Uw PII kan ook door ons en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, verkopers, joint ventures en/of partners worden gebruikt voor gegevensanalyse van de Website, het uitvoeren van bestellingen, het verwerken van betalingen, het monitoren van de activiteit op de site, het uitvoeren van enquêtes en het beheren van e-mails, en om u aanvullende inhoud, informatie en/of diensten te leveren. . Als PII aan een van deze derden wordt verstrekt, mogen zij uw PII voor geen enkel ander doel gebruiken of openbaar maken. We delen uw PII niet met onbevoegde derden.

Het beleid van PHFP voor de verwerking van gegevens

Om naleving te garanderen zal Pc Help 50 Plus:

 • Alleen handelen met toestemming van onze klanten.
 • Alle persoonlijke gegevens eerlijk en rechtmatig verwerken.
 • Persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 • Bewaar alle persoonlijke gegevens veilig.
 • Zorg voor een bijgewerkt privacybeleid op onze website.
 • Ons beleid herzien en bijwerken
 • Ons personeel opleiden om aan deze voorschriften te voldoen.

PHFP geeft u de volgende rechten

Het recht op:

 • Nauwkeurigheid – verzoeken om correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Zo kunt u onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben, laten corrigeren.
 • Verwijdering – verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Hierdoor kunt u ons vragen om persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze nog langer te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen wanneer u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • Bezwaar – bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer wij ons beroepen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets met uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze gronden. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken als we je persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketing.
 • Beperking – verzoek om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten. Bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken, kunt u ons schrijven op support@pchelp50plus.nl.

Wat zijn mijn verantwoordelijkheden bij het beschermen van mijn persoonlijke gegevens?

Ledenaccount, wachtwoord en beveiliging: Als u voor een van de Services een account moet openen, moet u het registratieproces voltooien door ons actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken zoals gevraagd op het toepasselijke registratieformulier. Je kiest ook een wachtwoord en een gebruikersnaam. Je bent volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U gaat ermee akkoord PHFP onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. PHFP is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders, met of zonder uw medeweten. U kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die PHFP of een andere partij lijdt doordat iemand anders uw account of wachtwoord gebruikt. Je mag de account van iemand anders op geen enkel moment gebruiken zonder toestemming van de accounthouder.

We geven er de voorkeur aan om je persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden. Om dit te doen, bieden we u de mogelijkheid om uw PII bij te werken of te wijzigen, inclusief factuur- en verzendgegevens, door in te loggen op uw account.

Wanneer u uw account aanmaakt of wijzigt, sturen we een bericht naar het e-mailadres met een bevestiging van de aangebrachte wijzigingen en de door u gekozen opties. PHFP verspreidt periodiek een e-mailnieuwsbrief en u kiest of u een nieuwsbrief van ons wilt ontvangen wanneer u uw account aanmaakt. Als u later besluit de nieuwsbrief niet te willen ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment van de mailinglijst verwijderen.

Vergeten, verloren of gestolen informatie: Als u uw wachtwoord bent vergeten, bieden we een mechanisme dat uw wachtwoord naar u e-mailt. Omdat de functie “wachtwoord vergeten” uw wachtwoord stuurt naar het e-mailadres dat u hebt gebruikt voor registratie, moet u geen e-mailadres gebruiken dat toegankelijk is voor anderen waarvan u niet wilt dat ze uw PHFP-accountgegevens zien of wijzigen.

Wat zijn de andere belangrijke elementen van het privacybeleid van PHFP?

Verdere doorgifte: Zoals hierboven vermeld, kan PHFP uw PII overdragen aan of delen met een geautoriseerde derde partij die ten minste hetzelfde niveau van privacybescherming biedt als PHFP. Daarnaast wordt informatie over onze klanten, inclusief hun PII, openbaar gemaakt als onderdeel van een fusie of overname, de oprichting van een apart bedrijf of de verkoop of verpanding van bedrijfsmiddelen, evenals in het geval van insolventie, faillissement of curatele waarbij PII wordt overgedragen als een van de bedrijfsmiddelen van PHFP.

Toegang: PHFP biedt klanten toegang tot hun PII die in het bezit is van PHFP. PHFP stemt ermee in dat Klanten deze informatie kunnen corrigeren, wijzigen of verwijderen als deze onjuist is, behalve wanneer de lasten of kosten van het verschaffen van toegang niet in verhouding zouden staan tot de risico’s voor de privacy van de persoon in kwestie, of wanneer de rechten van andere personen dan de persoon geschonden zouden worden.

Integriteit van gegevens: PHFP verzamelt PII die relevant is voor de doeleinden waarvoor deze wordt gebruikt. PHFP neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat gegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik, nauwkeurig, volledig en actueel zijn. We zetten ons ook in om redelijke technologie te gebruiken om de veiligheid van onze Website te beschermen. Maar zelfs met de beste technologie is geen enkele website 100% veilig. Wij nemen redelijke maatregelen die naar onze mening passend zijn om uw PII te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging en vragen, waar mogelijk, aan bevoegde derden met wie wij dergelijke informatie delen of overdragen om vergelijkbare stappen te nemen om die beveiliging te beschermen.

Kinderen: De website van PHFP is niet gericht op en niet bedoeld om kinderen jonger dan 13 jaar aan te trekken. We vragen niet bewust om persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar en sturen hen geen verzoeken om persoonlijke informatie.

Do Not Track-verzoeken: De Website reageert niet op browsergebaseerde Do Not Track-verzoeken of -signalen. Verder staat het Bedrijf niet toe dat andere partijen in de loop van de tijd en op verschillende websites PII verzamelen wanneer een Klant of gebruiker de Website bezoekt.

Sites van derden: De website van PHFP bevat koppelingen naar andere sites die door derden worden beheerd of onderhouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites. We zullen uw PII niet delen met onbevoegde websites van derden. Sommige van deze sites van derden kunnen voorzien zijn van een PHFP-logo, ook al worden ze niet door ons beheerd of onderhouden. Hoewel PHFP haar partners zorgvuldig uitkiest, is PHFP niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingsprocedures van websites die door derden worden beheerd. We raden u aan om u te informeren over het privacybeleid van websites van derden of co-branded websites.

Contact met ons opnemen: Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of deze website, of als u uw Persoonlijke Gegevens wilt bekijken of bijwerken, neem dan contact met ons op via support@pchelp50plus.nl.

Handhaving: PHFP controleert periodiek of het beleid nauwkeurig is, of het volledig is voor de informatie waarop het betrekking heeft, of het duidelijk wordt weergegeven, of het volledig wordt uitgevoerd en of het in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. We moedigen geïnteresseerde personen aan om eventuele zorgen aan ons kenbaar te maken via bovenstaande contactgegevens. We zullen klachten en geschillen over het gebruik en de openbaarmaking van PII onderzoeken en proberen op te lossen in overeenstemming met de principes in dit Beleid en de Voorwaarden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

PHFP behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde en zonder kennisgeving bij te werken of anderszins te wijzigen door een dergelijke bijwerking of andere wijziging te plaatsen op de pagina met het privacybeleid op de website. Elke update of andere wijziging wordt onmiddellijk na het plaatsen ervan van kracht. We raden u dan ook aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren om te zien of het is gewijzigd.

Als u vragen hebt over het privacybeleid, aarzel dan niet om ons te schrijven opsupport@pchelp50plus.nlof bel ons op onze gratis nummers die op de website staan vermeld.

Winkelwagen